สพม.พล อต. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
650120043604621065360462 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ289หัวรอเมืองพิษณุโลก65000สหวิทยาเขตพุทธชินราช 055322685tn.ac.th@hotmail.com http://www.tn.ac.th1616.8451248918100.265017703
650120053604631065360463 วังน้ำคู้ศึกษา88พิษณุโลก-บางกระทุ่มวังน้ำคู้เมืองพิษณุโลก65230สหวิทยาเขตพุทธชินราช 055906107wangnankoosuksa@gmail.com http://www.wnks.ac.th2216.6593835103100.278169722
650120073604651065360465 ดอนทองวิทยา256พิษณุโลก-เด่นชัยดอนทองเมืองพิษณุโลก65000สหวิทยาเขตพุทธชินราช 055295408donthong256@gmail.com https://sites.google.com/site/donthongwitthaya/2616.8804961103100.35647802
650120093604671065360467 พุทธชินราชพิทยา39/1ธรรมบูชาในเมืองเมืองพิษณุโลก65000สหวิทยาเขตพุทธชินราช 055304180 http://www.bdc.ac.th9.716.8235872246100.266372885
650120103604681065360468 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก86วัดโบสถ์-แควน้อยมะขามสูงเมืองพิษณุโลก65000สหวิทยาเขตพุทธชินราช 055245115 http://www.pccpl.ac.th22.616.9336470219100.235068013