สพม.พล อต. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
530120016903151053690315 อุตรดิตถ์15อินใจมีท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์53000สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 055411104uttaraditschool@gmail.com https://www.utd.ac.th11617.6335859603100.097087345
530120086903191053690319 แสนตอวิทยา13/1แสนตอเมืองอุตรดิตถ์53000สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 055446331seantor_vitaya@hotmail.co.th http://stwty.ac.th/12717.6593826606100.322138271
530220016903251053690325 ฟากท่าวิทยา41อุตรดิตถ์-ฟากท่าฟากท่าฟากท่า53160สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 055489075fakthawittaya@yahoo.com http://www.ftwschool.ac.th20018.0001533748100.881864692
530220026903231053690323 ท่าปลาประชาอุทิศ78ท่าปลาท่าปลา53150สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 055499094tpuschool78@gmail.com http://www.tpu.ac.th/156.517.7881873022100.378980403
530220036903261053690326 บ้านโคกวิทยาคม224บ้านโคกบ้านโคก53180สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 055486363bankhokwittayakom@gmail.com https://www.facebook.com/BankhokwitthayakhomSchool/22018.0222327101.0581935
530220046903241053690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์330/12แสนตอน้ำปาด53110สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 055481003wichakarnnpt@gmail.com http://www.npts.ac.th/15517.7246569801100.67570684