สพม.พล อต. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
650120043604621065360462 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือหัวรอเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ------1,498411,4984137-ปกติม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650120053604631065360463 วังน้ำคู้ศึกษาวังน้ำคู้เมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ----1146693183920-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650120073604651065360465 ดอนทองวิทยาดอนทองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ----129513552641026-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650120093604671065360467 พุทธชินราชพิทยาในเมืองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ----1,34133593151,9344840-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
650120103604681065360468 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกมะขามสูงเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ----28712432187193024-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5