สพม.พล อต. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
530120036903221053690322 ตรอนตรีสินธุ์253บ้านแก่ง - น้ำอ่างบ้านแก่งตรอน53140สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 0864454224trontrisin@yahoo.com http://www.tts.ac.th10017.4490490364100.141456561
530120056903281053690328 บ้านโคนพิทยา199บ้านโคนพิชัย53120สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 055455044bp_utt@hotmail.com http://www.bankhonpittaya.ac.th6517.2016900895100.085043052
530120066903291053690329 ดาราพิทยาคม162/5บ้านดาราพิชัย53220สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 055496136dara@daraschool.ac.th http://www.daraschool.ac.th/9117.3774301982100.095950037
530120116903271053690327 พิชัย9/9พิชัย-บ้านโคนในเมืองพิชัย53120สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 055421402phichaischool.gmail.com https://www.phichai.ac.th/7517.2845636071100.087755127
530120136903321053690332 ด่านแม่คำมันพิทยาคม86ด่านแม่คำมัน-ปลายรางด่านแม่คำมันลับแล53210สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 055816145danmaekummun@gmail.com http://dmpschool.ac.th/11017.527825668399.9529789387
530120156903331053690333 ทองแสนขันวิทยา265บ่อทองทองแสนขัน53230สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 055418071wava_jung@hotmail.com https://sites.google.com/site/tskwschool2557/10017.4713679768100.337132367