สพม.พล อต. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
530120036903221053690322 ตรอนตรีสินธุ์บ้านแก่งตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----39812333107312233-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530120056903281053690328 บ้านโคนพิทยาบ้านโคนพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----9455061441113-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530120066903291053690329 ดาราพิทยาคมบ้านดาราพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----663363102617-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
530120116903271053690327 พิชัยในเมืองพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----1,35236761192,1135538-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
530120136903321053690332 ด่านแม่คำมันพิทยาคมด่านแม่คำมันลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----10069061901216-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530120156903331053690333 ทองแสนขันวิทยาบ่อทองทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----218924494621826-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4