สพม.พล อต.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
530120016903151053690315 อุตรดิตถ์ท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----1,390361,283382,6737436-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
530120026903171053690317 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ผาจุกเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----43916395148343028-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530120036903221053690322 ตรอนตรีสินธุ์บ้านแก่งตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----39812333107312233-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530120046903161053690316 อุตรดิตถ์ดรุณีท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----1,423361,582423,0057839-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
530120056903281053690328 บ้านโคนพิทยาบ้านโคนพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----9455061441113-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530120066903291053690329 ดาราพิทยาคมบ้านดาราพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----663363102617-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
530120076903181053690318 ทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----973766173919-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530120086903191053690319 แสนตอวิทยาแสนตอเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----863643150625-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530120106903211053690321 น้ำริดวิทยาน้ำริดเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----124610562291219-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
530120116903271053690327 พิชัยในเมืองพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----1,35236761192,1135538-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
530120126903301053690330 ลับแลศรีวิทยาไผ่ล้อมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----9066461541213-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530120136903321053690332 ด่านแม่คำมันพิทยาคมด่านแม่คำมันลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----10069061901216-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530120146903311053690331 ลับแลพิทยาคมฝายหลวงลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----86411572011118-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
530120156903331053690333 ทองแสนขันวิทยาบ่อทองทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----218924494621826-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
530220016903251053690325 ฟากท่าวิทยาฟากท่าฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----237926395001828-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530220026903231053690323 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----30412302126062425-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530220036903261053690326 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----286932396091834-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530220046903241053690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์แสนตอน้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----33410410137442332-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650120013604591065360459 พิษณุโลกพิทยาคมท่าทองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ----1,547421,500423,0478436-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
650120023604601065360460 เฉลิมขวัญสตรีในเมืองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----1,410391,656423,0668138-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
650120033604611065360461 จ่านกร้องในเมืองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----1,52339861242,3846338-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
650120043604621065360462 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือหัวรอเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ------1,498411,4984137-ปกติม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650120053604631065360463 วังน้ำคู้ศึกษาวังน้ำคู้เมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ----1146693183920-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650120063604641065360464 ท่าทองพิทยาคมท่าทองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ----141610452451122-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650120073604651065360465 ดอนทองวิทยาดอนทองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ----129513552641026-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650120083604661065360466 บ้านกร่างวิทยาคมบ้านกร่างเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ----237717264091331-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
650120093604671065360467 พุทธชินราชพิทยาในเมืองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ----1,34133593151,9344840-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
650120103604681065360468 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกมะขามสูงเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ----28712432187193024-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650120113604811065360481 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ----54818421149693230-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650120123604821065360482 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ชุมแสงสงครามบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ----139611662551221-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650120133604831065360483 ประชาสงเคราะห์วิทยาหนองกุลาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ----50414561151,0652937-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650220013604841065360484 เนินกุ่มวิทยาเนินกุ่มบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----39337376613-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
650220023604851065360485 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----57715415129922737-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650220033604911065360491 วังทองพิทยาคมชัยนามวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----39913584179833033-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650220043604921065360492 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังนกแอ่นวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----964893185726-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650220053604931065360493 หนองพระพิทยาหนองพระวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----225620664311236-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
650220063604941065360494 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมแก่งโสภาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----4231036145916-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650220073604951065360495 บ้านกลางพิทยาคมบ้านกลางวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----229632295511537-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650220083604961065360496 เนินสะอาดวิทยาคมท่าหมื่นรามวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----100317882781125-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650220093604971065360497 น้ำรินพิทยาคมบ้านกลางวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----7031234193728-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650220103604981065360498 วังพิกุลวิทยศึกษาวังพิกุลวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----13468662201218-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650220113604991065360499 เนินมะปรางศึกษาวิทยาบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----2939788241,0813333-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650220123605001065360500 วังโพรงพิทยาคมวังโพรงเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----134612162551221-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650220133605011065360501 ไทรย้อยพิทยาคมไทรย้อยเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----121511662371122-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320013604701065360470 นครไทยนครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----72319834231,5574237-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
650320023604711065360471 นาบัววิทยานาบัวนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----853866171919-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650320033604721065360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครชุมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----107410762141021-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320043604731065360473 นครบางยางพิทยาคมบ้านแยงนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----155616263171226-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
650320053604741065360474 บ่อโพธิ์วิทยาบ่อโพธิ์นครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----12948562141021-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320063604751065360475 ยางโกลนวิทยายางโกลนนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----8968561741215-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650320103604791065360479 ชาติตระการวิทยาป่าแดงชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----44813705211,1533434-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650320113604801065360480 สวนเมี่ยงวิทยาสวนเมี่ยงชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----79317672551026-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320123604861065360486 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----67119632181,3033735-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650320133604871065360487 วังมะด่านพิทยาคมวงฆ้องพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----125512962541123-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320143604881065360488 ดงประคำพิทยาคมดงประคำพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----106611562211218-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320153604891065360489 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์วัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ----2718419136902133-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650320163604901065360490 คันโช้งพิทยาคมคันโช้งวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ----743956169919-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2