สพม.พล อต. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
530120016903151053690315 อุตรดิตถ์15อินใจมีท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์53000สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 055411104uttaraditschool@gmail.com https://www.utd.ac.th11617.6335859603100.097087345
530120026903171053690317 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์227ผาจุกเมืองอุตรดิตถ์53000สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์055479933 http://www.tunu.ac.th12817.6793364056100.23162313
530120036903221053690322 ตรอนตรีสินธุ์253บ้านแก่ง - น้ำอ่างบ้านแก่งตรอน53140สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 0864454224trontrisin@yahoo.com http://www.tts.ac.th10017.4490490364100.141456561
530120046903161053690316 อุตรดิตถ์ดรุณี7/1ประชานิมิตรท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์53000สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์055411105un.ac.th@hotmail.com http://www.un.ac.th10617.6278820112100.097220604
530120056903281053690328 บ้านโคนพิทยา199บ้านโคนพิชัย53120สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 055455044bp_utt@hotmail.com http://www.bankhonpittaya.ac.th6517.2016900895100.085043052
530120066903291053690329 ดาราพิทยาคม162/5บ้านดาราพิชัย53220สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 055496136dara@daraschool.ac.th http://www.daraschool.ac.th/9117.3774301982100.095950037
530120076903181053690318 ทุ่งกะโล่วิทยา132ป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์53000สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์055817904thung2523@gmail.com http://www.thungkalowittaya.ac.th/10817.5784283867100.146040348
530120086903191053690319 แสนตอวิทยา13/1แสนตอเมืองอุตรดิตถ์53000สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 055446331seantor_vitaya@hotmail.co.th http://stwty.ac.th/12717.6593826606100.322138271
530120106903211053690321 น้ำริดวิทยา101น้ำริดเมืองอุตรดิตถ์53000สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์055447418 http://www.namrid.ac.th/11017.6995970882100.12151238
530120116903271053690327 พิชัย9/9พิชัย-บ้านโคนในเมืองพิชัย53120สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 055421402phichaischool.gmail.com https://www.phichai.ac.th/7517.2845636071100.087755127
530120126903301053690330 ลับแลศรีวิทยา153ไผ่ล้อม-บ้านเกาะไผ่ล้อมลับแล53210สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์055453416lablaesriwittaya@hotmail.com http://www.ls.ac.th11717.5871368987100.075205337
530120136903321053690332 ด่านแม่คำมันพิทยาคม86ด่านแม่คำมัน-ปลายรางด่านแม่คำมันลับแล53210สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 055816145danmaekummun@gmail.com http://dmpschool.ac.th/11017.527825668399.9529789387
530120146903311053690331 ลับแลพิทยาคม199อินใจมีฝายหลวงลับแล53130สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์055431071lablaepit.school@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=105369033112217.651458100.054733
530120156903331053690333 ทองแสนขันวิทยา265บ่อทองทองแสนขัน53230สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 055418071wava_jung@hotmail.com https://sites.google.com/site/tskwschool2557/10017.4713679768100.337132367
530220016903251053690325 ฟากท่าวิทยา41อุตรดิตถ์-ฟากท่าฟากท่าฟากท่า53160สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 055489075fakthawittaya@yahoo.com http://www.ftwschool.ac.th20018.0001533748100.881864692
530220026903231053690323 ท่าปลาประชาอุทิศ78ท่าปลาท่าปลา53150สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 055499094tpuschool78@gmail.com http://www.tpu.ac.th/156.517.7881873022100.378980403
530220036903261053690326 บ้านโคกวิทยาคม224บ้านโคกบ้านโคก53180สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 055486363bankhokwittayakom@gmail.com https://www.facebook.com/BankhokwitthayakhomSchool/22018.0222327101.0581935
530220046903241053690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์330/12แสนตอน้ำปาด53110สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 055481003wichakarnnpt@gmail.com http://www.npts.ac.th/15517.7246569801100.67570684
650120013604591065360459 พิษณุโลกพิทยาคม1เลี่ยงเมืองท่าทองเมืองพิษณุโลก65000สหวิทยาเขตนเรศวร 055265000 http://www.pp.ac.th116.800364395100.197617859
650120023604601065360460 เฉลิมขวัญสตรี28พุทธบูชาในเมืองเมืองพิษณุโลก65000สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 055231796theeranut.r@chs.ac.th http://www.chs.ac.th1516.8192301445100.259688081
650120033604611065360461 จ่านกร้อง23/17จ่านกร้องในเมืองเมืองพิษณุโลก65000สหวิทยาเขตวังจันทน์ 055245743jakphu1501@obecmail.go.th https://www.jr.ac.th816.8280600193100.256563958
650120053604631065360463 วังน้ำคู้ศึกษา88พิษณุโลก-บางกระทุ่มวังน้ำคู้เมืองพิษณุโลก65230สหวิทยาเขตพุทธชินราช 055906107wangnankoosuksa@gmail.com http://www.wnks.ac.th2216.6593835103100.278169722
650120063604641065360464 ท่าทองพิทยาคม91/1พิษณุโลก-นครสวรรค์ท่าทองเมืองพิษณุโลก65000สหวิทยาเขตนเรศวร 055333034thathongschool@gmail.com http://www.ttp.ac.th5.716.7801711245100.20653503
650120073604651065360465 ดอนทองวิทยา256พิษณุโลก-เด่นชัยดอนทองเมืองพิษณุโลก65000สหวิทยาเขตพุทธชินราช 055295408donthong256@gmail.com https://sites.google.com/site/donthongwitthaya/2616.8804961103100.35647802
650120083604661065360466 บ้านกร่างวิทยาคม170บ้านกร่างเมืองพิษณุโลก65000สหวิทยาเขตนเรศวร 055298427bkschool@hotmail.com http://bkschool.ac.th/2019/1416.8654422092100.194760475
650120093604671065360467 พุทธชินราชพิทยา39/1ธรรมบูชาในเมืองเมืองพิษณุโลก65000สหวิทยาเขตพุทธชินราช 055304180 http://www.bdc.ac.th9.716.8235872246100.266372885
650120103604681065360468 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก86วัดโบสถ์-แควน้อยมะขามสูงเมืองพิษณุโลก65000สหวิทยาเขตพุทธชินราช 055245115 http://www.pccpl.ac.th22.616.9336470219100.235068013
650120113604811065360481 บางระกำวิทยศึกษา1บางระกำบางระกำ65140สหวิทยาเขตนเรศวร 055371822brs2011@hotmail.co.th http://www.brs.ac.th1416.7567013197100.126096626
650120123604821065360482 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์2ชุมแสงสงครามบางระกำ65240สหวิทยาเขตนเรศวร 0947027525chsskud@gmail.com http://www.chsk.ac.th2916.7737545309100.01895679
650120133604831065360483 ประชาสงเคราะห์วิทยา23พิษณุโลก-กำแพงเพชรหนองกุลาบางระกำ65140สหวิทยาเขตนเรศวร 055371556pcskschool@gmail.com http://www.pcsk.ac.th3916.663960506999.9360365335
650220013604841065360484 เนินกุ่มวิทยาสันติบันเทิง - บางกระทุ่มเนินกุ่มบางกระทุ่ม65210สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 055396005noenkumvittaya.school@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=106536048458.616.542156921100.425333614
650220023604851065360485 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มบางกระทุ่ม65110สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 055391123bangkrathum@gmail.com http://www.bkp.ac.th4016.5852645123100.293324477
650220033604911065360491 วังทองพิทยาคมพิษณุโลกหล่มสักชัยนามวังทอง65130สหวิทยาเขตเอกาทศรถ 055986555laotie1108@obecmail.com.go.th http://www.wtp.ac.th/4116.8440185908100.453681654
650220043604921065360492 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม15วังนกแอ่นวังทอง65130สหวิทยาเขตเอกาทศรถ 055989480piggy_fonny@hotmail.com http://www.saritsena.thaischool.in.th/5016.847823144100.530518169
650220053604931065360493 หนองพระพิทยาหนองพระวังทอง65130สหวิทยาเขตเอกาทศรถ 0631282555np_pit@hotmail.co.th http://nongpra.ac.th/3816.6879649483100.43300069
650220063604941065360494 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม19พิษณุโลก-หล่มสักแก่งโสภาวังทอง65220สหวิทยาเขตเอกาทศรถ 0889577917sapwanschool2010@gmail.com https://www.facebook.com/sapwan2016/65.416.8921735852100.656943941
650220073604951065360495 บ้านกลางพิทยาคม118บ้านกลางวังทอง65220สหวิทยาเขตเอกาทศรถ 055989740 http://www.bkpschool.ac.th/75.616.9648994006100.594992553
650220083604961065360496 เนินสะอาดวิทยาคม199/9ดงพลวง-เนินมะปรางท่าหมื่นรามวังทอง65130สหวิทยาเขตเอกาทศรถ 055906530noensaartwittayakom@hotmail.com https://nsa.ac.th/6216.6878995731100.53758722
650220093604971065360497 น้ำรินพิทยาคม231บ้านกลางวังทอง65220สหวิทยาเขตเอกาทศรถ 055989241 https://www.facebook.com/nrpkschool5817.0009495316100.511831078
650220103604981065360498 วังพิกุลวิทยศึกษา147วังพิกุลวังทอง65130สหวิทยาเขตเอกาทศรถ 0864463801tanmon1906@obecmail.obec.go.th http://wangpikulwittayasuksa.ac.th/25.716.7877474689100.352445081
650220113604991065360499 เนินมะปรางศึกษาวิทยา460สากเหล็ก-บ้านมุงบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กเนินมะปราง65190สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 055992145 http://www.nss.ac.th/89.916.5524831776100.610054476
650220123605001065360500 วังโพรงพิทยาคม455วังทรายพูน-วังโป่งวังโพรงเนินมะปราง65190สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 055992427sarabanwpp2564@gmail.com https://wppschool.ac.th/main/10316.4091142397100.68125511
650220133605011065360501 ไทรย้อยพิทยาคมไทรย้อยเนินมะปราง65190สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 055906336saiyoiphittayakom@gmail.com http://www.syps.ac.th/9016.4497032415100.648438547
650320013604701065360470 นครไทย265นครไทยนครไทย65120สหวิทยาเขตบางกลางท่าว 055389892nakhonthai.ac.th@gmail.com https://nakhonthai.thai.ac/96.517.111920283100.826672675
650320023604711065360471 นาบัววิทยา60นาบัวนครไทย65120สหวิทยาเขตบางกลางท่าว 055991301nabuawittaya039@gmail.com http://nabua.ac.th/12517.2039783392100.867888429
650320033604721065360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก114นครชุมนครไทย65120สหวิทยาเขตบางกลางท่าว 0813541528nakhonchoom@hotmail.com http://npr.ac.th/14417.3151308697100.844713457
650320043604731065360473 นครบางยางพิทยาคม212บ้านแยงนครไทย65120สหวิทยาเขตบางกลางท่าว 055991034nby2532@gmail.com http://www.nby.ac.th/8516.8881006358100.793677375
650320053604741065360474 บ่อโพธิ์วิทยา91นครไทย-ด่านซ้ายบ่อโพธิ์นครไทย65120สหวิทยาเขตบางกลางท่าว 055991457bophowitt@gmail.com http://bpw.thaischool.in.th//13017.1555369100.9554297
650320063604751065360475 ยางโกลนวิทยา55ยางโกลนนครไทย65120สหวิทยาเขตบางกลางท่าว 0831666762yangklonewit@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=106536047512617.1697821246100.914724308
650320103604791065360479 ชาติตระการวิทยา124ป่าแดงชาติตระการ65170สหวิทยาเขตบางกลางท่าว 055381044 http://www.cw.ac.th11317.2787626100.5934993
650320113604801065360480 สวนเมี่ยงวิทยา80สวนเมี่ยงชาติตระการ65170สหวิทยาเขตบางกลางท่าว 055009904tantip2518@hotmail.com http://www.suanmeang.ac.th12417.2109955786100.527270725
650320123604861065360486 พรหมพิรามวิทยา477พรหมวิถีพรหมพิรามพรหมพิราม65150สหวิทยาเขตวังจันทน์ 055369100 https://www.phws.ac.th/4017.0367143056100.202593491
650320133604871065360487 วังมะด่านพิทยาคมวงฆ้องพรหมพิราม65180สหวิทยาเขตวังจันทน์ 0819626950 https://wmd.ac.th/new/5217.1289653075100.098037122
650320143604881065360488 ดงประคำพิทยาคมดงประคำพรหมพิราม65180สหวิทยาเขตวังจันทน์ 055993451 https://dongprakhampittaya.wixsite.com/mysite2020/3917.1519523784100.214723811
650320153604891065360489 วัดโบสถ์ศึกษา528พิษณุโลก-เด่นชัยวัดโบสถ์วัดโบสถ์65160สหวิทยาเขตวังจันทน์ 0882905176watbotsuksa8@gmail.com http://www.watbot.ac.th/4116.9817233925100.325633014
650320163604901065360490 คันโช้งพิทยาคมท่างาม โป่งแคคันโช้งวัดโบสถ์65160สหวิทยาเขตวังจันทน์ 055009876kanchongpitayakom@hotmail.com https://www.facebook.com/kanchongpittayakom/6917.2527204175100.335596299