สพม.พล อต.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
530120016903151053690315 อุตรดิตถ์ท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----1,395361,282382,6777436-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
530120026903171053690317 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ผาจุกเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----44516410148553029-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530120036903221053690322 ตรอนตรีสินธุ์บ้านแก่งตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----42512358107832236-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530120046903161053690316 อุตรดิตถ์ดรุณีท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----1,435361,596423,0317839-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
530120056903281053690328 บ้านโคนพิทยาบ้านโคนพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----9455261461113-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530120066903291053690329 ดาราพิทยาคมบ้านดาราพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----663383104617-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
530120076903181053690318 ทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----973756172919-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530120086903191053690319 แสนตอวิทยาแสนตอเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----843663150625-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530120106903211053690321 น้ำริดวิทยาน้ำริดเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----122610662281219-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
530120116903271053690327 พิชัยในเมืองพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----1,36636765192,1315539-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
530120126903301053690330 ลับแลศรีวิทยาไผ่ล้อมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----9466661601213-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530120136903321053690332 ด่านแม่คำมันพิทยาคมด่านแม่คำมันลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----10269461961216-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530120146903311053690331 ลับแลพิทยาคมฝายหลวงลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----83412072031118-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
530120156903331053690333 ทองแสนขันวิทยาบ่อทองทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----221924994701826-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
530220016903251053690325 ฟากท่าวิทยาฟากท่าฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----249926395121828-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530220026903231053690323 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----30913316126252525-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530220036903261053690326 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----287932396101834-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530220046903241053690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์แสนตอน้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----33710418137552333-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650120013604591065360459 พิษณุโลกพิทยาคมท่าทองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ----1,551421,500423,0518436-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
650120023604601065360460 เฉลิมขวัญสตรีในเมืองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----1,411391,665423,0768138-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
650120033604611065360461 จ่านกร้องในเมืองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----1,53139875242,4066338-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
650120043604621065360462 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือหัวรอเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ------1,522411,5224137-ปกติม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
650120053604631065360463 วังน้ำคู้ศึกษาวังน้ำคู้เมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ----1146683182920-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650120063604641065360464 ท่าทองพิทยาคมท่าทองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ----144610452481123-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650120073604651065360465 ดอนทองวิทยาดอนทองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ----135513352681027-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650120083604661065360466 บ้านกร่างวิทยาคมบ้านกร่างเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ----239717664151332-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
650120093604671065360467 พุทธชินราชพิทยาในเมืองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ----1,35433599151,9534841-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
650120103604681065360468 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกมะขามสูงเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ----28812432187203024-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650120113604811065360481 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ----54818430149783231-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650120123604821065360482 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ชุมแสงสงครามบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ----139611962581222-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650120133604831065360483 ประชาสงเคราะห์วิทยาหนองกุลาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ----51314572151,0852937-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650220013604841065360484 เนินกุ่มวิทยาเนินกุ่มบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----41342383614-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
650220023604851065360485 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----58115420121,0012737-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650220033604911065360491 วังทองพิทยาคมชัยนามวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----39914579179783132-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650220043604921065360492 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังนกแอ่นวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----974923189727-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650220053604931065360493 หนองพระพิทยาหนองพระวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----231621564461237-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
650220063604941065360494 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมแก่งโสภาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----4331046147916-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650220073604951065360495 บ้านกลางพิทยาคมบ้านกลางวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----235632295571537-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650220083604961065360496 เนินสะอาดวิทยาคมท่าหมื่นรามวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----106318682921127-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650220093604971065360497 น้ำรินพิทยาคมบ้านกลางวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----7031254195728-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650220103604981065360498 วังพิกุลวิทยศึกษาวังพิกุลวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----13968962281219-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650220113604991065360499 เนินมะปรางศึกษาวิทยาบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----2869819241,1053333-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650220123605001065360500 วังโพรงพิทยาคมวังโพรงเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----133612662591222-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650220133605011065360501 ไทรย้อยพิทยาคมไทรย้อยเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----121511662371122-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320013604701065360470 นครไทยนครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----73219850231,5824238-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
650320023604711065360471 นาบัววิทยานาบัวนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----863866172919-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650320033604721065360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครชุมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----106410762131021-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320043604731065360473 นครบางยางพิทยาคมบ้านแยงนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----154615763111226-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
650320053604741065360474 บ่อโพธิ์วิทยาบ่อโพธิ์นครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----13048562151022-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320063604751065360475 ยางโกลนวิทยายางโกลนนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----8968461731214-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650320103604791065360479 ชาติตระการวิทยาป่าแดงชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----45613730211,1863435-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650320113604801065360480 สวนเมี่ยงวิทยาสวนเมี่ยงชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----81317872591026-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320123604861065360486 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----67519639181,3143736-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650320133604871065360487 วังมะด่านพิทยาคมวงฆ้องพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----128513062581123-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320143604881065360488 ดงประคำพิทยาคมดงประคำพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----110612362331219-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320153604891065360489 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์วัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ----2728441137132134-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650320163604901065360490 คันโช้งพิทยาคมคันโช้งวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ----733966169919-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2