สพม.พล อต. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
530120016903151053690315 อุตรดิตถ์ท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----1,387361,277382,6647436-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
530120026903171053690317 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ผาจุกเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----43316385148183027-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530120036903221053690322 ตรอนตรีสินธุ์บ้านแก่งตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----39012327107172233-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530120046903161053690316 อุตรดิตถ์ดรุณีท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----1,420361,575422,9957838-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
530120056903281053690328 บ้านโคนพิทยาบ้านโคนพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----9454961431113-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530120066903291053690329 ดาราพิทยาคมบ้านดาราพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----663363102617-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
530120076903181053690318 ทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----953686163918-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530120086903191053690319 แสนตอวิทยาแสนตอเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----853643149625-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530120106903211053690321 น้ำริดวิทยาน้ำริดเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----124610562291219-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
530120116903271053690327 พิชัยในเมืองพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----1,34036756192,0965538-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
530120126903301053690330 ลับแลศรีวิทยาไผ่ล้อมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----9066461541213-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530120136903321053690332 ด่านแม่คำมันพิทยาคมด่านแม่คำมันลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----10168761881216-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530120146903311053690331 ลับแลพิทยาคมฝายหลวงลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์----86411572011118-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
530120156903331053690333 ทองแสนขันวิทยาบ่อทองทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ----217924394601826-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
530220016903251053690325 ฟากท่าวิทยาฟากท่าฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----232926094921827-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
530220026903231053690323 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----29912291125902425-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530220036903261053690326 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----287932496111834-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530220046903241053690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์แสนตอน้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----33310410137432332-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650120013604591065360459 พิษณุโลกพิทยาคมท่าทองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ----1,546421,497423,0438436-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
650120023604601065360460 เฉลิมขวัญสตรีในเมืองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----1,410391,655423,0658138-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
650120033604611065360461 จ่านกร้องในเมืองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----1,51839861242,3796338-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
650120053604631065360463 วังน้ำคู้ศึกษาวังน้ำคู้เมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ----1126693181920-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650120063604641065360464 ท่าทองพิทยาคมท่าทองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ----137610452411122-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650120073604651065360465 ดอนทองวิทยาดอนทองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ----129513552641026-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650120083604661065360466 บ้านกร่างวิทยาคมบ้านกร่างเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ----237717264091331-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
650120093604671065360467 พุทธชินราชพิทยาในเมืองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ----1,33633586151,9224840-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
650120103604681065360468 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกมะขามสูงเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ----28712432187193024-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650120113604811065360481 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ----52418414149383229-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650120123604821065360482 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ชุมแสงสงครามบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ----140611762571221-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650120133604831065360483 ประชาสงเคราะห์วิทยาหนองกุลาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ----50214561151,0632937-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650220013604841065360484 เนินกุ่มวิทยาเนินกุ่มบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----39337376613-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
650220023604851065360485 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----56415409129732736-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650220033604911065360491 วังทองพิทยาคมชัยนามวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----39513583179783033-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650220043604921065360492 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังนกแอ่นวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----914863177725-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650220053604931065360493 หนองพระพิทยาหนองพระวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----221620164221235-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
650220063604941065360494 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมแก่งโสภาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----4031026142916-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650220073604951065360495 บ้านกลางพิทยาคมบ้านกลางวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----229632095491537-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650220083604961065360496 เนินสะอาดวิทยาคมท่าหมื่นรามวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----101317582761125-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650220093604971065360497 น้ำรินพิทยาคมบ้านกลางวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----7031224192727-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650220103604981065360498 วังพิกุลวิทยศึกษาวังพิกุลวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ----13568162161218-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650220113604991065360499 เนินมะปรางศึกษาวิทยาบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----2729741241,0133331-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650220123605001065360500 วังโพรงพิทยาคมวังโพรงเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----131611562461221-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650220133605011065360501 ไทรย้อยพิทยาคมไทรย้อยเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ----120511162311121-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320013604701065360470 นครไทยนครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----71519826231,5414237-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
650320023604711065360471 นาบัววิทยานาบัวนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----843866170919-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650320033604721065360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครชุมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----105410862131021-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320043604731065360473 นครบางยางพิทยาคมบ้านแยงนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----154616163151226-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
650320053604741065360474 บ่อโพธิ์วิทยาบ่อโพธิ์นครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----12948462131021-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320063604751065360475 ยางโกลนวิทยายางโกลนนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----8968461731214-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
650320103604791065360479 ชาติตระการวิทยาป่าแดงชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----43813685211,1233433-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650320113604801065360480 สวนเมี่ยงวิทยาสวนเมี่ยงชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ----79317672551026-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320123604861065360486 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----65819627181,2853735-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650320133604871065360487 วังมะด่านพิทยาคมวงฆ้องพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----122512962511123-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320143604881065360488 ดงประคำพิทยาคมดงประคำพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----105611462191218-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320153604891065360489 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์วัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ----2668410136762132-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650320163604901065360490 คันโช้งพิทยาคมคันโช้งวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ----733956168919-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2